محصولات با برچسب 'سبزیجات'

1-19 of 19
- 10 %
سوپر میوه رضایی

گلابی

گلابی
% 27,000 تومان 30,000 تومان
- 5 %
سوپر میوه رضایی

انبه

انبه
% 60,000 تومان 63,000 تومان
- 6 %
سوپر میوه رضایی

انار

انار
% 30,000 تومان 32,000 تومان
- 5 %
سوپر میوه رضایی

طالبی

طالبی
% 18,000 تومان 19,000 تومان
- 13 %
سوپر میوه رضایی

ملون

ملون
% 13,000 تومان 15,000 تومان
- 13 %
سوپر میوه رضایی

پرتقال

پرتقال
% 13,000 تومان 15,000 تومان
- 9 %
سوپر میوه رضایی

کیوی

کیوی
% 20,000 تومان 22,000 تومان
- 10 %
سوپر میوه رضایی

سیر

سیر
% 18,000 تومان 20,000 تومان
- 11 %
سوپر میوه رضایی

باقالی

باقالی
% 8,000 تومان 9,000 تومان