سوپر میوه رضایی

1-21 of 21

سوپر میوه رضایی یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین مراکز تره بار و میوه فروشی در ملایر میباشد . این مغازه واقع در خیابان شهدا بعد از خیابان شهید طلوعی میباشد .

- 13 %
سوپر میوه رضایی

موز

موز درجه یک چکیتا
% 26,000 تومان 30,000 تومان
- 9 %
سوپر میوه رضایی

آواکادو

آواکادو (متوسط)
% 50,000 تومان 55,000 تومان
- 10 %
سوپر میوه رضایی

گلابی

گلابی
% 27,000 تومان 30,000 تومان
- 5 %
سوپر میوه رضایی

انبه

انبه
% 60,000 تومان 63,000 تومان
- 6 %
سوپر میوه رضایی

انار

انار
% 30,000 تومان 32,000 تومان
- 5 %
سوپر میوه رضایی

طالبی

طالبی
% 18,000 تومان 19,000 تومان
- 13 %
سوپر میوه رضایی

ملون

ملون
% 13,000 تومان 15,000 تومان
- 13 %
سوپر میوه رضایی

پرتقال

پرتقال
% 13,000 تومان 15,000 تومان
- 9 %
سوپر میوه رضایی

کیوی

کیوی
% 20,000 تومان 22,000 تومان
- 10 %
سوپر میوه رضایی

سیر

سیر
% 18,000 تومان 20,000 تومان
- 11 %
سوپر میوه رضایی

باقالی

باقالی
% 8,000 تومان 9,000 تومان